Количка

0 артикула

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази Политика за защита на личните данни урежда обработването на Вашите лични данни от Митрон ЕООД ЕИК:829105690, като част от Вашето посещение на нашия уебсайт www.mitron-bg.com  (по-нататък  “Уебсайт”), закупуването на стоки чрез електронен магазин  www.mitron-bg.com, Вашата комуникация с нас по електронната поща, телефон и каналите на социалните медии (като Facebook и Google+).

Ако искате информация за това как ние обработваме лични данни чрез бисквитките и разширенията в социалните медии, вижте нашите Условия за ползване

1. ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Вашите лични данни се обработват от Митрон ЕООД ЕИК:829105690 (по-нататък „Доставчик/Търговец”, „ние”, „нас”, „наш”). Можете да се свържете с нас по имейл shop@mitron-bg.com.
  2. Всяка препратка в тази Политика за защита на личните данни към определени закони или разпоредби, включва също така и всяко тяхно изменение, замяна или отмяна.

Ние си запазваме правото периодично да изменяме тази Политика за защита на личните данни по наша преценка. Това изменение ще бъде обявено на Уебсайта. Ако Вие не приемате измененията, трябва да ни информирате като ни изпратите имейл на адрес shop@mitron-bg.com. Ако не получим такъв имейл от Вас в срок до три (3) работни дни от обявяването на измененията в Политиката за защита на личните данни на Уебсайта, ще се счита, че приемате всички изменения.

2. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

2.1. Винаги, когато Вие посетите или ползвате нашия Уебсайт и канали на социалните медии, ние събираме:

- Техническа информация, свързана с устройството, което използвате, като Вашия (IP) адрес на интернет протокола, вида браузър, географско местоположение и операционна система;

- Информация относно поведението на Вашия браузър, като например продължителността на Вашето посещение, на кои линкове кликвате, кои страници посещавате и колко пъти посещавате дадена страница от Уебсайта.

2.2. Когато попълвате форма за контакт, попълвате заявка за покупка или създавате потребителски акаунт на нашия Уебсайт, или контактувате с нас по имейл, телефон или каналите на социалните медии, ние събираме:

- Основната лична информация, която ни предоставяте (име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер);

- Съдържанието на Вашата комуникация или запитване и техническите данни за самата комуникация (с кого си кореспондирате, дата, час и др.);

- Вашите предпочитания по отношение на използваното средство за комуникация;

- Публично достъпната информация за Вашия профил в каналите на социалните медии;

- Всички други лични данни, които решите да ни предоставите.

2.3. Ние получаваме всички посочени лични данни директно от Вас. Може да стане така, че да получим допълнителна информация за Вашите предпочитания и начина Ви на сърфиране от партньори като Google. Ако Ви е необходима повече информация за личните данни, тези лица обработват данните за Вас и ги предоставят на други лица, като Ви молим учтиво да се консултирате с техните политики за защита на личните данни.

3. ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Ние обработваме Вашите лични данни, за да Ви доставим по един персонализиран и ефективен начин информацията, продуктите и услугите, които заявявате чрез Уебсайта, по имейл, телефон или каналите на социалните медии.

3.2. Ние обработваме Вашите лични данни, за да спазваме законните задължения или за да изпълним всяко основателно искане от компетентните правораздавателни органи или представители, съдебни органи, държавни ведомства или органи, включително и на компетентните органи за защита на личните данни.

Вашите лични данни може да бъдат предадени по наша инициатива на полицията или на съдебните органи като доказателство, или ако съществуват основателни подозрения за незаконен акт или престъпления, извършено от Вас чрез използването от Ваша страна или регистрацията Ви на Уебсайта, нашите канали в социалните медии или друга комуникация с нас.

3.3. Ние обработваме Вашите лични данни, за да извършваме статистически анализи, така че да можем да подобрим нашия Уебсайт, реклама, продукти и услуги, или за да разработваме нови продукти и услуги.

3.4. Също така обработваме Вашите лични данни за опазването на нашите законни интереси или тези на нашите партньори или трети страни, ако ползването от Вас на Вашата регистрация на Уебсайта, на каналите на социалните медии или други канали за комуникация може да се счита за (а) нарушение на приложимите условия за ползване на Уебсайта или правата за интелектуална собственост или всяко друго право на трета страна, (б) опасност или заплаха за сигурността или неприкосновеността на нашия Уебсайт, каналите на социалните медии или други канали за комуникация, или основните наши ИТ системи заради вируси, Троянски коне, шпионска програма, вредоносни програми или всяка друга форма на хакерски код, или (в) по някакъв начин злонамерено, непристойно, дискриминиращо, расистко, клеветническо, зложелателно, увреждащо или по някакъв друг начин неправомерно или незаконно.

4. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Ако Вашите лични данни се обработват за посочената цел в Член 3.1 или за да се предприемат мерки преди сключването на договор с нас, ние основаваме обработването на Вашите лични данни на необходимостта от изпълнението на този договор или в процеса на сключването на този договор.

4.2. За посочената цел в Член 3.2, обработването на Вашите лични данни е необходимо за законовото задължение, което ние трябва да изпълним. 

4.3. За посочените цели по-горе в Членове 3.1, 3.3 и 3.4, обработването на Вашите лични данни е необходимо за целите на нашите законни интереси, като:

- Постоянни подобрения на нашия Уебсайт, каналите на социалните медии, продуктите и услугите, за да ви осигурим най-доброто възможно преживяване;

- Предпазване на нашия Уебсайт, каналите на социалните медии, продуктите и услугите от злоупотреба и неправомерни действия;

- Маркетинг и промотиране на нашите продукти, услуги и бранд, и цялостното успешно търговско представяне на нашите продукти и услуги.

5. НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

5.1. Ние се доверяваме на трети лица, обработващи данните, които вие предоставяте на нашия Уебсайт и обработват вашите лични данни от наше име във връзка с куриерска доставка на нашите стоки и във връзка с поддръжката и подобряването на нашия Уебсайт. На тези трети лица, обработващи данните е разрешено единствено да обработват вашите данни от наше име и по наше изрично писмено нареждане.

Ние гарантираме, че всички трети лица, обработващи данните, са подбрани внимателно и са задължени да съблюдават безопасността и неприкосновеността на вашите лични данни.

5.2. Ние не изпращаме вашите лични данни без Вашето изрично съгласие за това на друга трета страна по начин, който позволява те да бъдат идентифицирани, освен на посочените в Член 5.1.

6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ

6.1. Ние обработваме Вашите лични данни на територията на Европейската икономическа зона (ЕИЗ). За да обработваме обаче Вашите лични данни за целите, посочени по-горе в Член 3, ние също така може да предаваме Вашите лични данни на трети страни, които обработват данни от наше име извън територията на ЕИЗ. Всяка организация извън ЕИЗ, която обработва Вашите лични данни, ще бъде задължена да спазва съответните мерки за сигурност по отношение обработването на Вашите лични данни. Тези мерки за сигурност ще бъдат следствие от:

- Приемащата държава, в която има действащо законодателство, което може да се счита еквивалентно на предложената защита на данните в рамките на ЕИЗ; или

- Договорно споразумение между нас и тази организация.

6.2. Ние може да предаваме анонимни и/или обобщени данни на организации извън ЕИЗ. При подобно предаване, ние ще гарантираме, че са предприети мерки за сигурност на място, за да се осигури безопасността и неприкосновеността на Вашите данни и на всички права по отношение на Вашите лични данни, които имате съгласно действащото задължително законодателство.

7. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО

7.1. Ние полагаме максимални усилия, за да обработваме единствено тези лични данни, които са необходими за постигане на посочените по-горе цели в Член 3.

7.2. Вашите лични данни се обработват само дотолкова, доколкото са необходими за постигането на посочените по-горе в Член 3 цели или до момента, в който Вие оттеглите Вашето съгласие за тяхното обработване. Оттеглянето на Вашето съгласие може да означава, че Вие вече може да не използвате изцяло или частично нашия Уебсайт. Ние ще заличим Вашите лични данни, когато те вече не са необходими за посочените цели по-горе в Член 3, освен ако няма:

- Преимуществен интерес от наша страна за това личните данни да се поддържат достъпни за идентифициране;

- Законово или нормативно задължение, или съдебно или административно разпореждане, което да ни възпрепятства да ги заличим.

7.3. Вие разбирате, че по същество нашите маркетингови усилия са насочени към това да направим нашите маркетингови материали по-съотносими към Вас. Това означава, че можем да изградим Ваш профил въз основата на съответните характеристики, описани в Член 2 от тази Политика за защита на личните данни и след това да използваме този профил, за да Ви предоставяме съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами за продукти и услуги, които може да Ви интересуват.

7.4. Ние ще предприемем съответните технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите лични данни от неоторизиран достъп или кражба, както и от инцидентна загуба, подправяне или унищожение. Достъп от нашия персонал или от наши трети лица, обработващи данните, ще бъде осъществен само на принципа „необходимо е да се знаят” и той ще се подчинява на задълженията за конфиденциалност. Вие сте наясно обаче, че безопасността и сигурността са максимални усилия, никога не могат да бъдат гарантирани.

7.5. Ако Вие сте регистрирани за получаване на съобщения, промоции, предложения, бюлетин и други реклами по имейл или други канали за лична електронна комуникация, Вие можете да променяте Вашите предпочитания за получаването на подобни съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами като следвате линка за отказ, предоставен в тези съобщения.

8. ВАШИТЕ ПРАВА

8.1. Вие имате правото да поискате достъп до всички лични данни, които са свързани с Вас, които ние обработваме. Ние си запазваме правото да начисляваме административна такса за множество последващи молби за достъп, които се подават с ясната цел да ни се причини неудобство или вреда. Всяко искане трябва да посочва за коя обработваща дейност желаете да упражните Вашето право на достъп и за кои категории данни желаете да получите достъп.

8.2. Вие имате правото да попитате дали всички лични данни, които са свързани с вас, които са неточни, се коригират безплатно. Ако подадете молба за коригиране, Вашата молба трябва да бъде придружена от доказателство за неточния характер на данните, за които искате коригиране.

8.3. Вие имате правото да оттеглите съгласието, което сте дали преди това за обработването на Вашите лични данни.

8.4. Вие имате правото да поискате личните данни, свързани с Вас, да бъдете заличени, ако тези данни вече не се изискват в контекста на целите, посочени по-горе в Член 3, или ако оттеглите Вашето съгласие за обработване на данните. Ние обаче ще направим оценка на молбата за заличаване спрямо:

- Нашите преимуществени интереси;

- Законните или нормативни задължения, или административните или съдебните разпореждания, които може да са в противоречие с подобно заличаване.

Вместо заличаване вие също така можете да поискате ние да ограничим обработването на Вашите лични данни, ако (а) оспорвате точността на данните, (б) обработването е незаконно, или (в) данните вече не са необходими за посочените цели по-горе в Член 3.

8.5. Вие имате правото да възразите срещу обработването на личните данни, освен ако не изложим убедителни законови основания за обработването, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на съдебни искове. Ако възнамеряваното обработване се окачествява като директен маркетинг, Вие имате правото да възразите срещу подобно обработване безплатно и без основание.

8.6. Вие имате правото да получите от нас в структуриран, обичайно използван и четлив формат всички лични данни, които сте ни предоставили.

8.7. Ако желаете да подадете молба за упражняване на едно или повече от посочените по-горе права, можете да изпратите имейл на адрес shop@mitron-bg.com. Имейлът с молба за упражняване на право няма да се тълкува като съгласие с обработването на Вашите лични данни извън това, което се изисква за обработването на Вашата молба. В тази молба трябва ясно да се посочва кое право желаете да упражнявате и причините за това, ако това се изисква. Също така трябва да има поставена дата, подпис и саморъчно изписване на трите ви имена, като ние може да поискаме от Вас доказателство за самоличност. Може да използвате и контактната форма на Уебсайта, като ние може да поискаме от Вас подписано потвърждение и доказателство за самоличност.

Ще Ви уведомим незабавно за получаването на тази молба. Ако молбата се окаже валидна, ние ще й обърнем внимание в най-краткия възможен срок и най-късно в срок от тридесет (30) дни от получаване на молбата.

Ако имате рекламация относно обработването от наша страна на Вашите лични данни, не се притеснявайте да се свържете с нас на имейл на адрес shop@mitron-bg.com. Ако не останете удовлетворени от нашия отговор, имате правото да подадете оплакване до компетентния орган за защита на личните данни.