BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
  • HUF
  • RON
  • RUB

Kosár

0 kiválasztott termék

AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKA

AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKA

 

Üdvözöljük honlapunkon (“www.mitron-bg.com”). Kérjük, olvassa el alaposan az adatvédelmi irányelveinket, minden alkalommal, ugyanis ezek minden esetben alkalmazásra kerülnek, amikor meglátogatja és böngészi a weboldalunkat, vagy használja szolgáltatásainkat, függetlenül attól, hogy vásárol-e terméket vagy sem. Kérjük, ugyancsak olvassa el a www.mitron-bg.com. Használati Feltételeit is, mert fontos információkat tartalmaz a weboldal által elfogadott biztonsági rendszerekről. Ez az adatvédelmi irányelv minden olyan információt megad, amelyek hasznos lehetnek ahhoz, hogy megértse, hogyan gyűjtjük és használjuk a  www.mitron-bg.com felhasználóit azonosító információkat.

 

Adatkezelő

Az ezen az oldalon rendelkezésre bocsátott adatokat feldolgozó adatkezelő a Bulgáriában székhellyel rendelkező Mitron ЕООD székhelye Bulgária, Nova Zagora 8900, Hadzsi Dimitar utca 31, EIK száma: 829105690 (egységes cégazonosító szám), közösségi adószáma: 829105690 (a továbbiakban: www.mitron-bg.com). Az adatkezelő feltünteti az információfeldolgozás célját és módját, valamint a titoktartás, az integritás és a rendelkezésre állás biztonságát biztosító biztonsági eljárásokat.

 

Választott vagy kötelező adatszolgáltatás

Az Ön személyes adatainak az  www.mitron-bg.com webhely különböző helyein történő összegyűjtése az adott helyeken meghatározott célok eléréséhez szükségesek. Ezek az adatok lehetnek kötelezőek, amit az információs mező melletti (*) szimbólum jelez.

A kötelezőként jelölt adatoknak a www.mitron-bg.com számára történő rendelkezésre bocsátásának bármely megtagadása lehetetlenné teszi az adott művelet céljának megvalósítását, ilyen elutasítás például lehetetlenné teszi, hogy www.mitron-bg.com teljesítse a megrendelést, vagy más a www.mitron-bg.com -on rendelkezésre álló szolgáltatásokat.

 

Hogyan és miért dolgozzuk fel személyes adatait

Az Ön személyes adatait a www.mitron-bg.com. és harmadik felek elsősorban elektronikus formában dolgozzák fel, akik megbízhatóságuk és tapasztalatuk alapján kerültek kiválasztásra, és a tevékenységük alapvetően fontos a weboldal használatához és a termékek megvásárlásához szorosan kapcsolódó célok eléréséhez szükségesek.

Az adatok feldolgozása a weboldalunkon elérhető, következő szolgáltatásokat elvégzését teszik lehetővé:

 

1. A megrendelések teljesítése és kapcsolódó tevékenységek – e célból gyűjtjük az alábbi adatokat: név, cím, telefon, e-mail cím;

 

2. Hírlevelünkre történő feliratkozás, új termékre és promóciókra vonatkozó információ küldése – erre a célra nevet és e-mail címeket gyűjtünk;

 

3. Tetszéseinek megosztása a barátaival a közösségi média profiljain keresztül;

 

4. Fizetések kezelése, beleértve csalások elleni harc ellenőrzése bank-és hitelkártyákkal történő fizetések esetén – erre a célra a begyűjtött információt csupán átküldjük a tranzakció lebonyolítására és utána ez nálunk nem kerül tárolásra;

 

5. Kérdéseinek kezelése: technikai, kereskedelmi jellegű kérdések, vagy a megrendelések státuszára vonatkozóak, valamint a szó szélesebb értelmében vett információkérések;

 

6. Szakembereink hozzáférésének biztosítása (médiaosztály, üzleti fejlesztés, internetes marketing, beszerzési részleg, ügyfélszolgálat);

 

7. Beleegyezése után kereskedelmi jellegű üzenetek küldése marketing céljából különböző kommunikációs csatornákon keresztül és hagyományos módszerekkel (papír alapon, postán, telefonon);

 

8. Beleegyezése után érdeklődésének megfelelő kereskedelmi ajánlatok küldése profilozás céljából és annak érdekében, hogy tökéletesítse a webhellyel kapcsolatos navigációs tapasztalatát. A profilkészítés például sütik felhasználása, legutóbbi vásárlások, stb. révén történik.

 

Azoknak az adatoknak a feldolgozása során, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosítani tudják Önt szigorúan betartjuk a szükségesség elvét.

 

Ezért a weboldalt úgy konfiguráltuk, hogy a személyes adatok feldolgozása minimális legyen. Az adatainak a felhasználása kizárásra kerül, amikor a célok elérése anonim adatok felhasználásával történik.

 

A www.mitron-bg.com fenntartja a jogot arra, hogy eltávolítsa a felhasználó profiját abban az esetben, ha jogellenes tartalmat észlel, vagy olyat, amely káros a www.mitron-bg.com hírnevére és/vagy termékeire, harmadik személyekre vonatkozóan, vagy sértő, jogellenes, rágalmazó tevékenységet népszerűsítő, pornográf, erőszakra buzdító, faji-, nemi-, vallási és szexuális beállítottsággal kapcsolatos megkülönböztetést ösztönző tartalom esetén.

 

Az adatvédelmi politikánk alapelvei:

1. Az adatok feldolgozása kizárólag a feltüntetett tájékoztatóban leírt célokra és módszereknek megfelelően történik az adatgyűjtés során;

 

2. Az adatoknak kiegészítő célokra történő felhasználása csakis a felhasználó előzetes konkrét beleegyezése után történik (például termékek népszerűsítése, stb.);

 

3. Harmadik személyeknek az adatokhoz való hozzáférése kizárólag olyan célból történik, amely a kért szolgáltatás teljesítéséhez lényegesen fontos (pl. bankok, futárposta, stb.). Ezek mind adatfeldolgozó szervezetek;

 

4. Mindig teljesítjük a rendelkezésre bocsátott adatok törlésére, módosítására vagy kiegészítésére vonatkozó kéréseket;

 

5. Biztosítjuk a feltételeket a szabályos és jogszerű adatfeldolgozásra, a felhasználók személyes adatainak a védelmére, valamint a megfelelő biztonsági intézkedések megtételére a rendelkezésre bocsátott adatok bizalmasságára, sérthetetlenségére és rendelkezésére állására vonatkozóan.

 

Mennyi ideig őrizzük meg az adatokat

Az adatok őrzése addig tart, ameddig rendelkezünk a megőrzésükre vonatkozó megalapozottsággal. Például, ha egy felhasználónk beleegyezését adta a rá vonatkozó adatok gyűjtésébe és feldolgozásába.

A különböző típusú adatokat a feldolgozási céljuk szerint az alábbi időtartamig őrizzük meg:

 

Az adott vásárlással kapcsolatos adatokat – az elsődleges begyűjtéstől számított 5 évig;

Az önkéntesen rendelkezésre bocsátott marketing adatokat – az elsődleges begyűjtéstől vagy a felhasználásukra vonatkozó utolsó beleegyezéstől számított 2 évig;

A webhelyen tanúsított felhasználói magatartásra vonatkozó adatokat – az adott süti bejegyzésének érvényessége szerint, de maximum egy évig.

 

Az Ön jogai

Önnek mindig joga van tájékoztatást kapnia arra vonatkozóan, hogy milyen módon történik a személyes adatainak a feldolgozása.

Ugyancsak joga van az www.mitron-bg.com - tól tájékoztatást kapnia személyes adatainak forrására, a feldolgozás céljára és módjára, az elektronikai eszközökkel végzett feldolgozási logikájára vonatkozóan; azoknak a társaságok a kategóriájára vonatkozóan, akiknek a személyes adatai átadásra kerülnek.

 

Mindig joga van az  www.mitron-bg.com -tól megkapnia az alábbiakat:

a) személyes adatainak frissítése, módosítása és kiegészítése;

b) az adatok visszavonása, névtelenesítésre történő átalakítása, a jogszerűtlen feldolgozásra kerülő adatoknak a blokkolása vagy törlése, beleértve azokat az adatokat is, amelyeknek a megőrzése nem szükséges azokra a célokra, amelyekre összegyűjtésre és utólag feldolgozásra kerültek;

 

Jogait szabadon és bármikor gyakorolhatja oly módon, hogy írásban megküldi kérését e-mailen a www.mitron-bg.com -nak a következő címre: shop@mitron-bg.com, és mi azonnal válaszolni fogunk.

Annak érdekében, hogy személyes adatai mindig pontosak, aktuálisak, helyesek és teljesek legyenek, kérjük, hogy értesítsen bennünket e-mailen az ezekben bekövetkezett változásokról.

 

Kivel osztjuk meg személyes adatait

Időnként rögzítjük a kapott adatokat szervereinken vagy továbbítjuk harmadik félnek.

Erre azért van szükség, hogy a szolgáltatásain használata során a legjobb lehetőségeket tudjuk biztosítani felhasználóink számára, és néha azért, hogy egyáltalán biztosítani tudjuk a szolgáltatásunkat és a hozzájuk való hozzáférést. A harmadik fél társaságoknak azonban nincs joguk önállóan felhasználni a számukra továbbított személyes adatokat.

 

Jelenleg az alábbi adatfeldolgozók dolgozzák fel az adatait:

1. Futárcégek, amelyek a szállítással, házhoz szállítással és a weboldalunkon megvásárolt áruk visszaszállításával kapcsolatos adatfeldolgozást végzik.

 

2. Banki intézmények vagy társaságok, amelyek a hitelkártyákkal kapcsolatos adatfeldolgozást végzik.

https://www.paypal.com/bg/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

3. A Google saját termékeivel: a Google Analytics, a Google Címkekezelő, az AdSense

https://privacy.google.com/

 

5. Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Biztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük az adatok megsemmisülésének, elvesztésének, beleértve véletlenszerű, illetéktelen hozzáférésének vagy jogtalan felhasználásának kockázatát, amelyek nem felelnek meg az Adatvédelmi Irányelveinkben foglalt adatfeldolgozás céljainak.

Az adatok megőrzése úgy történik, hogy azok fizikailag a szervereinek kerülnek tárolásra, amelyek helyileg a Bolgár Köztársaság területén lévő tároló központokban kerültek elhelyezésre.

Korlátozzuk a vezetésünk alatt lévő alkalmazottak hozzáférését az Ön adataihoz, kivéve az eseteket, amikor ésszerű alap van arra, hogy feldolgozzák ezeket az adatokat az szolgáltatásnak az Ön számára történő rendelkezésre bocsátása céljából vagy beosztásukból adódó kötelezettségeik teljesítése során.

Rendelkezünk azokkal a fizikai, elektronikai és eljárásbeli védelmi eszközökkel, amelyek megfelelnek a bolgár törvények szerinti kötelezettségeinknek az Ön személyes adatainak a védelmére vonatkozóan.

 

Mindezek ellenére a shop@mitron-bg.com.nem tudja garantálni a felhasználóknak, hogy a weboldal által megtett biztonsági intézkedések kizárnak minden olyan engedély nélküli adatterjesztés kockázatát, amely a felhasználó tulajdonában lévő eszközök használatából ered: ezért mi azt tanácsoljuk, hogy győződjön meg róla, hogy a számítógépére megfelelő védelmi program legyen felhelyezve (a vírusvédelmi programok megújításával), amely megakadályozza, hogy az információ adathálózatokra kerüljön át, valamint győződjön meg arról is, hogy az internet szolgáltatója megtette a szükséges intézkedéseket az adatátvitel hálózati biztonsága érdekében (mint pl. tűzfalak és spam szűrők révén). A www.mitron-bg.com weboldalon tett összes vásárlás a legnagyobb biztonság mellett történik, a modern titkosítási technológiai rendszerek (SSL) felhasználásának köszönhetően.

 

Linkek más weboldalakhoz

Webhelyünk olyan weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, amelyeknek nincs kapcsolata velünk.

A www.mitron-bg.com nem ellenőrzi, és nem végez felügyeleti műveleteket ezen webhelyek és tartalmuk tekintetében.

 

A www.mitron-bg.com nem viselhet felelősséget ezeknek a weboldalaknak a tartalmáért és azokért a szabályokért, amelyet alkalmaznak, beleérte az Ön adatai bizalmasságának védelmét, a személyes adatainak feldolgozását, amikor ezeket a weboldalakat látogatja.

 

A www.mitron-bg.com Adatvédelmi Irányelveinek módosítása és frissítése

 

A  www.mitron-bg.com módosíthatja vagy egyszerűen frissítheti a webhely adatvédelmi irányelveinek bármelyikét vagy egészét, beleértve a témát szabályozó és az Ön jogait védő jogszabályok vagy rendelkezések módosítását követően. Az Adatvédelmi Irányelvek módosítása és frissítése rögtön kötelezővé válik, amint megjelenik a weboldalon. Kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a részt, amely a legfrissebb Adatvédelmi Irányelvek közzétételével foglalkozik

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

MITRON EOOD székhelye Bulgária, Nova Zagora  8900, Hadzsi Dimitar utca 31

Adatvédelmi tisztviselő: shop@mitron-bg.com