Коледна игра 2018

OБЩИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

  1. Организатор на Играта е „МИТРОН EOOД“ с ЕИК 829105690, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора ул.Хаджи Димитър 31. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията на Играта, изложени по-долу (наричани в текста „Правилата”).
  2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените ще бъдат обявявани на Facebook страницата на MITRON. Промяната влиза в сила от датата на обявяването и.
  3. Играта се провежда в периода 30.11.2018 г. – 31.12.2018 г.
  4. Продуктите, участващи в Играта, са всички продукти на Митрон, ползвани в публикации на страницата на MITRON във Facebook и сайта на фирмата www.mitron-bg.com .

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  1. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене в България, навършили 18 години към датата на участие в Играта. В Играта нямат право да участват служителите на МИТРОН EOOД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с  точка 1 и 2, в случай че настъпят материални злоупотреби,  нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.
  3. С участието си в играта, участниците приемат настоящите правила и се задължават да ги спазват.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Стъпка 1: Качете ваша снимка с продукт Митрон в страницата ни във Facebook.

Стъпка 2: Последвайте страницата на Митрон във Facebook, ако все още не сте го направили.

Стъпка 3: Отбележете (тагнете) поне двама свои приятели в коментарите под вашата снимка.

НАГРАДИ

Първите 200 участници, изпълнили правилата,  ще спечелят ваучер или купон за отстъпка на стойност 20 лева, при закупуване на продукти от сайта www.mitron-bg.com или във всеки физически магазин на фирма Митрон ЕООД. Организаторът ще публикува имената на печелившите в  своята страница в социалната мрежа Facebook.

РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

  1. Всеки от печелившите участници ще получи своя код за отстъпка на лично съобщение във Facebook messenger, като той може да бъде използван при поръчка в онлайн магазина или като покажете съобщението си, чрез смартфон, на продавач-консултант във физическите ни магазини.
  2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на Играта и предоставянето на наградите.
  3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
×
×
×
×
×
×
×