Условия за ползване

Уважаеми клиенти,
Системата за електронна търговия www.mitron-bg.com, търговската марка ,както и цялото съдържание в настоящия сайт са собственост и се поддържат от МИТРОН EООД, регистрирано с ЕИК:829105690 по действащото законодателство на РБ.
Моля прочетете внимателно Общите условия за Обслужване и ползване на системата за електронна търговия www.mitron-bg.com.

Изискване за регистрация на клиент

Клиент може да бъде, всяко пълнолетно физическо лице, или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, като за целта трябва да попълни и потвърди верността на данните в регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.
Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:

 1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в интернет магазина.
 2. Изразява съгласието си с настоящите общи условия за обслужване и ползване на интернет магазина.
 3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от www.mitron-bg.com, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.

www.mitron-bg.com си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

Процедура за покупка

Прeрегистрация и/или поръчка за закупуване на продукти от интернет магазина автоматично получавате e-mail, потвърждаващ успешното й оформяне. Поръчка, направена през интернет магазина представлява и се счита за предложение за закупуване на продукт, "подлежащо на разглеждане". Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на www.mitron-bg.com получи Вашето потвърждение по телефон за валидността на поръчката.
При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка, телефон и е-мейл за контакт.
2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на съответния бутон, с което изразява съгласието си с настоящите общи условия и сключва договор за покупка и доставка на заявената стока .
3. След получаване на валидна поръчка представител на www.mitron-bg.com ще се свърже с клиента по телефона за да го уведоми за:

 • наличността към момента на поръчаните стоки
 • цената за доставка на стоката
 • срок за доставка на стоката

4. В последващ телефонен разговор (и/или e-mail), клиентът потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки. С цел подобряване и контрол върху качеството на обслужване разговорите могат да бъдат записвани на аудио носител.
5. Клиентът получава по e-mail съобщение за приетата поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на поръчаните артикули, цена на доставката, предполагаема дата на доставка и обща сума за плащане.
6.Поръчката е със статут на „чакаща” до момента на получаване на плащане или оторизация за плащане, освен в случаите на уговорен наложен платеж при доставка.

 

Цена и плащане

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Цените показвани с опцията за прекалкулиране в различни валути служат само за по-добро ориентиране и сравнение. Плащането на стоките се извършва в български лева.
Обявената цена за всеки продукт е за единична бройка или единична стандартна за производителя опаковкаи включва разходите за доставка при стойност на покупката само над 150.00 лева(само за България!).
Дължимата от клиента сума за доставка на стоката се калкулира на база актуални цени за куриерски услуги в зависимост от теглото и обема на доставяните стоки. Възможно е прилагане на единна ставка за доставка на определена територия за конкретен вид стока.
Плащането на заявената стока става предварително и може да се осъществи чрез:

 1. Банков превод по сметка на МИТРОН EООД - IBAN:BG12STSA93000017072456
 2. Чрез дебитна или кредитна карта Visa, Mastercard, Maestro – посредством интегриран в системата терминал на Банка ДСК –АД
 3. Чрез система за разплащания Е pay – следвайки текущите инструкции след като бъдете пренасочени.
 4. Чрез наложен платеж – при доставка на стоката с куриер
 5. Чрез разсрочено плащане одобрено от компания за предоставяне на стоков кредит посредством on-line кандидатстване и одобрение в рамките на работния ден. /прилага се съответно оскъпяване в полза на предоставящия стоковия кредит/.

Предоставянето на ваши данни във връзка с разплащането чрез всеки от изброените случаи е максимално защитено, но в случай че предпочитате да не предоставяте информацията за своята дебитна или кредитна карта чрез интернет връзка, можете да ни ги предоставите чрез факс или по телефон за което е необходимо да спазите съответната процедура след като предварително ни уведомите за това си предпочитание.

Доставка на продуктите

www.mitron-bg.com не публикува информация за актуалната наличност на предлаганите стоки.Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул. Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка (или до поискване от офис) в съответствие с действащите тарифи за доставка на съответната компания и настоящите Общи условия за Обслужване .

Срок на доставка

Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. В случай, че разполагаме с всички поръчани продукти на склад доставката е в срок до 24 часа от момента на изпращането.
Нормалният срок за изпълнение на поръчка е 1-2 работни дни. Ако продуктът не е на склад (особено в случаите на изчерпан внос или недостатъчно произведено количество) срокът е по-дълъг около 5 работни дни ,като максималния такъв може да достигне до 10 работни дни.
Трябва да се има предвид, че за всяка поръчка е необходимо технологично време за изпълнение: разговор с клиента и уточняване на детайлите, пакетиране, подготовка на опис, пратка, товарителница и заявка на куриер. В тази връзка,поръчки изпратени след 15.00 часа е вероятно да не бъдат получени на следващия ден.
При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

Гаранция

www.mitron-bg.com гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
Веднага след получаването на пратката, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката.
Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията на производителя на стоката.

Права и задължения

www.mitron-bg.com се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок.
www.mitron-bg.com се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.
www.mitron-bg.com НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.
www.mitron-bg.com НЕ носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола наwww.mitron-bg.com.
Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава, и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява при получаването на пратката.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми представител на www.mitron-bg.com.
Клиентът има право да иска връщането на стоката ако е налице несъответствие с поръчания размер. Рекламацията при несъответствие с поръчания размер се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката с повече от 24 часа.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.
При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

 1. Възстановяване на заплатената сума;
 2. Замяна на стоката с нова;
 3. Отбив от цената;
 4. Безплатно извършване на ремонт.

При предявяване на рекламация, представител на www.mitron-bg.com може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.
Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на www.mitron-bg.com.
Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.
Клиентът се задължава да заплати предварително цената на поръчаните стоки.
Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно уговореното.
Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.
Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.
Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, нереални отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.
Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.
Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за Обслужване и ползване интернет магазина www.mitron-bg.com.

Защита на личните данни - GDPR

www.mitron-bg.com се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите на обработка на поръчки ,по начини предвидени в настоящите Общи условия за Обслужване . Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
www.mitron-bg.com се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
www.mitron-bg.com се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

 • Обработка на клиентска поръчка
 • Статистически цели, за подобряване работата на магазина
 • Администриране и обслужване съдържанието на магазина

 

Снимки, илюстрации и описание на артикул

Публикуваните в www.mitron-bg.com описание и снимки на модели са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че модела отговаря точно на изискванията му, Клиентът може да се осведоми за конкретните характеристики чрез официалния сайт на производителя.

Правно регулиране и определения

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между www.mitron-bg.com и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.Настоящите общи условия ,могат да бъдат променяни едностранно по всяко време от www.mitron-bg.com, без предварително уведомяване или съгласуване ,като действието на промените е в сила от момента на публикуването им в настоящата страница.

×
×
×
×
×
×
×